Oba Mi De by Tope Alabi Mp3 Download (Audio Lyrics)

Tope Alabi

Oba Mi De by Tope Alabi Mp3 Download (Audio Lyrics)

Oba Mi De by Tope Alabi Mp3 Download. Do you wish to download Oba Mi De By Tope Alabi for free? Then, you are going to find the download link here.

Our King has come, He has come to set us free, he has come to shower us blessings, He has come to open up doors that closed in our faces, He has come to liberate us from earthly forces. Shout hallelujah for Our King Has come. This song is part of the album The Spirit Of Light and was released 2019.

Download Here

Lyrics Oba Mi De By Tope Alabi Mp3 Music.

Ore mi ti kin se ore awon ota mi eeheeh
Awa gbe o ga
Oluhun ko gun orun a jo si odumare opa tin rin ko le
Awa gbe o ga
Ojo mini mini ti n ja ra o de yan, orunn wa wa wa ki igba o pa da bo
Awa gbe o ga
Isale ale oru oru ika wo re lo wa
Awa gbe o ga
Iyin re lo da wa fun olorun
Iyin re lo da wa fun olodumare
Igo go orun owo re lo wa, ibi kan lon gbe
Iyin re ko ni to lenu wa
Awa gbe o ga
Awa gbe o ga o
Awa gbe o ga
Awa gbe o ga o
Awa gbe o ga
Awa ni ran tin sa fe ri re o
Awa gbe o ga
Awa gbe o ga o
Awa gbe o ga
Agbara lo fin ina aye ja
Lati sa lu orun wa ye
Owo re lo fi ina orun ja
Opo ko ja awon okun
Iyin re ko ni tan lenu wa
Iyin re ko ni tan leun wa
Awa gbe o ga
Awa gbe o ga o
Awa gbe o ga
Awa gbe o ga o
Awa gbe o ga
Awa ni ran tin sa fe ri re o
Awa gbe o ga
Awa gbe o ga o…
Ore mi ti kin se ore awon ota mi
Eh eh e
Oluhun ko gun orun a jo si
Odumare opa tin rin ko le
Ojo mini mini ti n ja ra o de yan,
Orunn wa wa wa ki igba o pa da bo
Isale ale oru oru ika wo re lo wa
Patapata ologo to ndan pirin pirin pirin pirin pirin
Didan ninu ogo ewa
Isaju o orun,
Ani, Awa ni ran tin sa fe ri re
Awa gbe o ga,
Obani mule ma dani, olowo Ori aye
Awa gbe o ga,
Aaaaaa Awaaa gbe Oooo,
Awa gbe o ga,
A gbe o ga, a pe o, a pe o
Awa gbe o ga,
Awa gbe ooooooga Oooo
Ore mi ti kin se ore awon ota mi
Eh eh e
Oluhun ko gun orun a jo si
Odumare opa tin rin ko le
Ojo mini mini ti n ja ra o de yan
Orunn wa wa wa ki igba o pa da bo
Isale ale oru oru ika wo re lo wa
Patapata ologo to ndan pirin pirin
Pirin pirin pirin
Didan ninu ogo ewa
Isaju o orun,
Iyin re lo da way fun olorun,
Iyin re lo da way fun olodumare,
Iyin re ko ni tan lenu wa.
Aaaaaa awa gbe ó ooo

escort