Ngangingazi by Benjamin Dube ft Siyakha Khithaza Mp3 Download (Audio Lyrics)

Ngangingazi by Benjamin Dube ft Siyakha Khithaza Mp3 Download (Audio Lyrics)

Ngangingazi by Benjamin Dube ft Siyakha Khithaza Mp3 song. Do you wish to download Ngangingazi ft Siyakha Khithaza By Benjamin Dube for free? Then, you are going to find the download link here.

This Song is part of the Album Victorious In His Presence and was released 2017.

Download Here

Lyrics Ngangingazi ft Siyakha Khithaza By Benjamin Dube Mp3 Music.

Ngangingazi, uyangithanda wena.
Ngangingazi mina, ungikhonzile wena
Ngangilahlekile mina, ngifunana nawe Nkosi.
Namhla nginethemba enhlizweni yami.
Wo oh oh ngiyakhuleka baba
Wo oh oh oh Siyakhuleka Nkosi
Wo oh oh oh Siyashweleza…

Ndandingazi unamandla wena
Ndandingazi umna ukuba uza’ndikulula Nkosi
Inxaki zam’ zaziyi’ntaba ephakemeyo
Namhlanje nginethemba

Leave a Comment